završni rad
DORMANTNOST I KLIJAVOST SJEMENA OŠTRODLAKAVOG ŠĆIRA (AMARANTHUS RETROFLEXUS L.)

Aleksandar Lazić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja