završni rad
Utjecaj plodoreda na ratarsku proizvodnju ozimog ječma (Hordeum vulgare L.) na OPG-u Matija Heđi

Ana Heđi (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo