diplomski rad
Biocenološka obilježja područja ekološke mreže – pašnjak u Trpinji

Nevena Vukajlović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo