diplomski rad
Utjecaj eteriĉnih ulja na razvoj fitopatogenih gljiva

Maja Špoljarić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Zaštitu bilja