diplomski rad
Alelopatski utjecaj korovne vrste bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schultz) na radič

Tajana Kos (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Zaštitu bilja