diplomski rad
UTJECAJ GNOJIDBE DIGESTATOM IZ BIOPLINSKOG POSTROJENJA NA PRINOS SILAŽNOG KUKURUZA

Marko List (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Bilinogojstvo