diplomski rad
ORGANIZACIJA POPRAVAKA I ODRŽAVANJA STROJEVA U PP „ORAHOVICA – VOĆARSTVO“

Maja Žugaj (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Poljoprivrednu tehniku