diplomski rad
Utjecaj različitih uzgojnih oblika na neka kvantitativna i kvalitativna svojstva kultivara graševina u vinogorju Kutjevo u 2017. godini

Ante Paulić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Bilinogojstvo