diplomski rad
Alelopatski potencijal korovne vrste divlji sirak (Sorghum halepense (L.) Pers.) na sjetvenu grbicu

Martina Vražić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Bilinogojstvo