završni rad
ANALIZA STANJA USKLADIŠTENOG MERKANTILNOG KUKURUZA NA OPG PAŽUR ANICA U 2015. GODINI

Mislav Pažur (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Zaštitu bilja