završni rad
UTJECAJ BAKTERIZACIJE NA NODULACIJU I PRINOS GRAHA (Phaseoulus vulgaris L.)

Jurica Šeput (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Kemiju, Biologiju i Fiziku tla