diplomski rad
Utjecaj konzervacijske obrade i gnojidbe dušikom na kemijski sastav zrna kukuruza

Andrea Galić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Kemiju, Biologiju i Fiziku tla