diplomski rad
Utjecaj kalcizacije i primjene digestata iz proizvodnje bioplina na sadržaj humusa u tlu

Katarina Perić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Agroekologiju