diplomski rad
Utjecaj zakorovljenosti i razmaka sjetve na prinos i komponente prinosa soje

Tomislav Topolovec (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Zaštitu bilja