diplomski rad
Utjecaj navodnjavanja i sorte na prinos i kvalitetu salate (Lactuca sativa L.)

Slađana Ilić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Bilinogojstvo