diplomski rad
Utjecaj smjese lucerne s travama na pojavu korova i prinos krme

Vanja Tadić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Bilinogojstvo