završni rad
ZAŠTITA RATARSKIH KULTURA OD ŠTETNIH KUKACA NA PO KALAC U 2015. GODINI

Bernard Kalac (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Zaštitu bilja