završni rad
UTJECAJ OBRADE TLA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS KUKURUZA

Filip Kotorac (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Kemiju, Biologiju i Fiziku tla