diplomski rad
Utjecaj propolisa na porast gljiva Fusarium oxysporum i Alternaria brassicae

Martina Palameta (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja