diplomski rad
POMOLOŠKE ZNAČAJKE GENOTIPOVA OBLAČINSKE VIŠNJE (Prunus cerasus L. var. Oblačinska) U ISTOČNOJ SLAVONIJI

Dominik Vuković (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Podaci o radu
NaslovPOMOLOŠKE ZNAČAJKE GENOTIPOVA OBLAČINSKE VIŠNJE (Prunus cerasus L. var. Oblačinska) U ISTOČNOJ SLAVONIJI
AutorDominik Vuković
Voditelj/MentorAleksandar Stanisavljević (mentor)
Sažetak rada
Istraživanje je provedeno 2012 – 2014. godine na pokušalištu „Tovljač“ Poljoprivrednog instituta Osijek. Nasad je posađen 2007. godine na podlozi P. mahaleb L. sa sklopom sadnje 595 sadnica po hektaru. Na temelju predselekcijskog rada izdvojeni su oni genotipovi koje se razlikuju po bitnim kvalitativnim i kvantitativnim obilježjima. U ovom istraživanju je promatrano 8 sorti/genotipova; Oblačinska 18, Oblačinska OS, Oblačinska 6, Oblačinska D-6, Oblačinska JA-2 i Cigančica u komparaciji sa standardnim sortama Rexelle i Haimanova konzervna. U pokusu su napravljena fenološka mjerenja cvatnje i dozrijevanja. Svi genotipovi su imali početak cvatnje u približno isto vrijeme, razlika je bila do dva dana. Zabilježeno različito dozrijevanje plodova i to od 5-7 dana. Najraniji genotip je bio 6, a najkasniji D-6. Najveća masa ploda utvrđena je kod sorte Cigančica 2013. godine 4.41 g, a najmanja kod genotipa Oblačinska 18, 2.83 g 2012. godine. Najveći promjer ploda je imala sorta CG 16.47 mm 2013. godine, a najmanji genotip OS 13.9 mm 2012. godine. Randman nije previše odstupao od godine do godine. Najmanji je bio kod genotipa OS 84.12 % 2013. godine, a najveći kod CG i 6, 89.77 % 2012. godine. Najveći kumulativni prirod je zabilježen kod JA-2, CG i OS, a najmanji kod standardnih sorti Rexelle i Haiman. Učinkovitosti priroda YE po cm2 je bila najveća kod CG, 6 i D-6, a najniža kod standardnih sorti. Učinkovitost priroda po volumenu krošnje YE (kg/m3) najviša je bila kod D-6. Najveći volumen krošnje je zabilježen kod CG, a najmanji kod D-6. Od kemijskih značajki ploda izmjerene su topiva suha tvar i ukupne kiseline. Najveća topiva suha tvar je bila kod D-6 i OS, a najmanja kod Rexelle. Ukupne kiseline su bile najveće kod 18, a najmanje kod Haiman. Sorte u pokusu su pokazale i različite tipove rasta. Većina sorti u pokusu pripada II. tip rasta koji se naziva polu-uspravan. Genotip JA-2 je III. tip rasta koji se naziva široki, dok je sorta CG IV. tip rasta koji se naziva padajući.
Ključne riječivišnja genotipovi pomološke karakteristike
Naslov na drugom jeziku (engleski)POMOLOGICAL CHARACTERISTIC'S OF SOUR CHERRY (Prunus cerasus L. var. Oblacinska) GENOTYPES IN EASTERN SLAVONIAStan
Povjerenstvo za obranuVladimir Jukić
Mirko Puljko
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Bilinogojstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Voćarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaVoćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo
SmjerVoćarstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-12-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The survey was conducted in 2012 - 2014 on the experimental station of Agricultural Institute Osijek named „Tovljac“. The fruit trees were planted in 2007 on the rootstock P. mahaleb L. plant density 595 trees/ha. On the basis of the preselection work selected genotypes were differ in important qualitative and quantitative characteristics. In this study eight varieties / genotypes was observed; Oblacinska 18, Oblacinska OS, Oblacinska 6, Oblacinska D-6, Oblacinska JA-2 and Cigany meggy in comparison with standard varieties Rexell and Heimanns Konservenweichsel. Phenological and ripening measurements were done. Beginning of blooming were in about the same time for all genotypes and difference between genotypes was two days. It is recorded differently ripening time from 5 to 7 days. Earliest genotype was 6 and the latest D-6. The highest fruit weight was 4.41 g. in varieties Cigany meggy 2013 the lowest 2.83g in genotype Oblacinska 18 in 2012. The greatest diameter of the fruit had variety CG 16.47mm in 2013 and the lowest genotype OS 13.9 mm in 2012. Percentage ratio of stone and fruit flesh did not differ from year to year. The smallest ratio of stone and fruit flesh was in genotype OS 84.12% in 2013 the highest in CG and 6. 89.77% in 2012. The highest cumulative yield was recorded in JA-2. CG and OS genotypes and lowest in standard varieties like Rexell and Heimanns Konservenweichsel. Yield efficiency per cm2 was highest in CG, 6 and D-6 genotypes, and the lowest in standard varieties. Yield efficiency per volume of the canopy (kg / m3) was the highest in D-6. The largest volume of the canopy was recorded in CG and the lowest in D-6. Soluble solids content and total acidity (g/100g citric acid) were measured as chemical properties of the fruit. The highest soluble solids content was at D-6 and OS and the lowest in Rexell. Total acidity were highest at genotype 18 and at the least Heimanns Konservenweichsel. The varieties in the trial have shown the different types of growth. According UPOV descriptors (International union for the protection of new varieties of plants) most varieties in the trial belong in 2nd type of growth called “semi-upright”. Genotype JA-2 belongs in 3rd type of growth called “spreading” while the variety CG belong in 4th type of growth which is called “dropping”.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)sour cherry genotypes pomological characteristic's
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:628354
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner