diplomski rad
UTJECAJ HRANJIVE PODLOGE I TEMPERATURE NA RAZVOJ GLJIVE

Antonija Jukić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja