diplomski rad
Agroekološki aspekti za pogodnost ugoja maslina u Istri

Damir Brence (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekologiju
Podaci o radu
NaslovAgroekološki aspekti za pogodnost ugoja maslina u Istri
AutorDamir Brence
Voditelj/MentorBrigita Popović (mentor)
Sažetak rada
Cilj istraživanja bio je odrediti agroekološka obilježja Istre, te utvrditi pogodnost tala za uzgoj maslina uz minimalna ekološka opterećenja. Uzorci tla prikupljeni su u ljeto 2014. godine na u Istri na području Nove Vasi u postojećem nasadu maslina. List masline uzorkovan je u proljeće 2015. u tijeku pune vegetacije te je utvrđen je sadržaj makroelemenata u listu masline N, P, K i Ca. Prema pH vrijednosti svi uzorci pripadaju klasi umjereno kiselim tlima s prosjekom pHKCl 5,44. Prema sadržaju organske tvari uzroci su u skupini siromašnih do humoznih, prema sadržaju karbonata većinom su slabo karbonatni. Najveća heterogenost utvrđena je kod koncentracije fosfora gdje se raspon AL-P2O5 kreato od 1,24 do 25,82 mg/100 g tla te su utvrđene kategorije opskrbljenosti fosforom od jako siromašno do dobro opskrbljeno. Koncentracije AL-K2O bile su znatno ujednačenije te su tla uglavnom pripadala kategoriji bogato opskrbljenih kalijem. Kod sadržaja humusa također je utvrđena različitost unutar uzoraka te se sadržaj humusa kretao od 1,5 do 2,35 %. Sadržaj dušika u analiziranom listu masline kretao se od 1,5 do 2,1 % što je nešto više od prosječno utvrđenih koncentracija u prijašnjim istraživanjima (1,47 %). Raspon sadržaja fosfora u analiziranom listu masline kretao od 0,235 do 0,269 % što upućuje na visoku opskrbljenost masline fosforom iako je u tlu zabilježena niska koncentracija fosfora. Najniže su bile utvrđene koncnetracije Ca u listu masline i kretale su se od 0,15 do 0,25 %. Utvrđeni sadržaj kalija u listu masline govori o niskom sadržaju kalija u listu masline od 0,11 do 0,22 %. Statistički značajna razlika P ≤0,05 utvrđena je za sadržaj dušika, kalija i kalcija u listu masline, dok se sadržaj fosfora u listu masline nije statsitički značajno razlikovao.
Ključne riječimaslina Istra makroelementi preporuka gnojidbe
Naslov na drugom jeziku (engleski)Agro-ecological aspects of the growing olives in Istria
Povjerenstvo za obranuKrunoslav Karalić
Vladimir Ivezić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Agroekologiju
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Ekologija i zaštita okoliša
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja
SmjerBiljna proizvodnja
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka bilinogojstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-10-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this study was to determine the agro-ecological characteristics of Istria, and to determine suitability of soils for the cultivation of olive trees. Soil samples were collected in the summer of 2014 in Istria on the Nova Vas in the existing olive grove. Olive Leaf sampled in the spring of 2015 during a full growing season andcontent of macronutrients in the olive leaf N, P, K and Ca were determined too. According to the pH of all the samples belong to the class of moderately acidic soils with an average pH KCl 5,44. According to the content of organic matter samples were in the group of slightly low, and the content of carbonate are mostly low carbonate. The greatest heterogeneity was found in concentrations of phosphorus where the range AL-P2O5 from 1.24 to 25.82 mg / 100 g soil. AL-K2O concentrations were much more evenly and the soil mostly belonged to the category of richly potassium. In the humus content was determined diversity within the sample, and the humus content ranged from 1.5 to 2.35%. The nitrogen content in the analyzed leaves of olives ranged from 1.5 to 2.1%, which is slightly higher than the average concentration determined in previous studies (1.47%). The range of phosphorus content in the analyzed leaves of olives ranged from 0.235 to 0.269%, which indicates a high olives phosphorus level although the soil was observed low concentration of phosphorus. The lowest concentrations were determined Ca in the leaf of olives and ranged from 0.15 to 0.25 %. Fortified potassium content in olive indicates a low content of potassium in the list of olives from 0.11 to 0.22%. A statistically significant difference P ≤0,05 determined for the content of nitrogen, potassium and calcium in the olive leaf, while the phosphorus content in the leaf olive statisticlly not significantly different.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)olive Istria macroelements fertilization recommentations
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:568464
PohranioJosipa Vrbanić