diplomski rad
Utjecaj oplemenjivanja na promjene u morfologiji klasa heksaploidne pšenice

Marijan Tomić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo