diplomski rad
ISPITIVANJE TEHNIČKIH SUSTAVA U ZAŠTITI BILJA PREMA NORMI EN 13790

Aleksandar Patković (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Mehanizaciju
Podaci o radu
NaslovISPITIVANJE TEHNIČKIH SUSTAVA U ZAŠTITI BILJA PREMA NORMI EN 13790
AutorAleksandar Patković
Voditelj/MentorVjekoslav Tadić (mentor)
Sažetak rada
U svrhu dostizanja standarda te prilagodbe propisima Europske unije dana 12. veljače 2014. godine na snagu stupa Zakon o održivoj uporabi pesticida. Poglavlje broj 6 ovog zakona odnosi se na strojeve za primjenu pesticida gdje između ostalog propisuje pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja prema normi EN 13790. Cilj istraživanje je doći do saznanja o tehničkoj ispravnosti strojeva za zaštitu bilja na području Općine Trpinja te tehničkim pregledom utvrditi trenutačno stanje testiranih strojeva. Na temu testiranja tehničkih sustava u zaštiti bilja proveden je velik broj istraživanja, kako u inozemstvu, tako i u Republici Hrvatskoj. Za potrebe ovog rada, kao primjeri, korištena su dva rada: „Provedba testiranja tehničkih sustava u zaštiti bilja u Istočnoj Hrvatskoj“ autora dr. sc. Vjekoslava Tadića i suradnika, te „Istraživanje ujednačenosti površinske raspodjele tekućine ratarskih prskalica“ autora prof. dr. sc. Đure Banaja i suradnika. Za provedbu testiranja korištena je oprema Zavoda za mehanizaciju, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Zavod posjeduje svu potrebnu opremu za provedbu testiranja tehničkih sustava u zaštiti bilja po normi EN 13790. Testirano je ukupno 28 tehničkih sustava u zaštiti bilja. Većinom su to nošeni strojevi, malog obujma spremnika te malog radnog zahvata. Iz rezultata je vidljivo kako samo 11 prskalica zadovoljava kriterije koje postavlja norma EN 13790. Najviše prskalica je neispravno zbog mlaznica i manometara. Zamjena mlaznica i manometra propisnim nije složen zahvat te ne iziskuje velika sredstva. Ukoliko bi se vlasnike strojeva uspjelo motivirati na propisno održavanje strojeva, sigurno bi znatno više bilo ispravnih, odnosno u skladu sa standardima koje propisuje norma EN 13790.
Ključne riječitestiranje Europska norma općina Trpinja zaštita bilja tehnički sustav ratarska prskalica
Naslov na drugom jeziku (engleski)TESTING TECHNICAL SYSTEMS IN CROP PROTECTION ACCORDING TO EN 13790 NORM
Povjerenstvo za obranuĐuro Banaj
Dražen Horvat
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Mehanizaciju
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Poljoprivredna tehnika i tehnologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaMehanizacija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka mehanizacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In order to meet the standards and to implement EU rules, on 12 February 2014 came into force the Law on the Sustainable Use of Pesticides. Chapter No. 6 of this Law refers to machinery for the application of pesticides where, among other things, requiers review of technical systems in plant protection according to EN 13790. The aim of the research is to gain an insight of the technical condition of machinery for plant protection in the municipality Trpinja and to determine the current state of the tested machines by technical inspection. On the subject of testing technical systems in plant protection a number of studies has been carried out, both abroad and in Croatia. For the purposes of this paper, as an example, two articles were used: "Implementation testing of technical systems of plant protection in eastern Croatia" by dr. Sc. Vjekoslav Tadic and associates, and "Research uniformity of the distribution of surface liquid spraying machine" by prof. dr. sc. Duro Banaj and associates. To implement the test, we used the equipment of the Institute of Mechanics, Faculty of Agriculture. The department has all the equipment necessary to implement the testing of technical systems in plant protection according to EN 13790. A total of 28 technical systems of protection of plants were tested. They are mostly three-point hitch attach machines, small volume tanks and small working width. The results show that only 11 sprayers meets the criteria set by the EN 13790. Most sprayers is malfunctioning because of the nozzles and manometers. Replacement of the nozzles and manometer with the properly working ones, is not a complex procedure and does not require large resources. If the owner of the machine was managed to motivate on the proper maintenance of machines, there would be much more correct machines, and in accordance with the standards prescribed by the EN 13790.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)testing European standard municipalities Trpinja plant protection technical system spraying machines.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:785719
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner