diplomski rad
KRITIČNO RAZDOBLJE ZAKOROVLJENOSTI U PROIZVODNJI SOJE

Helena Mašaberg (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Podaci o radu
NaslovKRITIČNO RAZDOBLJE ZAKOROVLJENOSTI U PROIZVODNJI SOJE
AutorHelena Mašaberg
Voditelj/MentorEdita Štefanić (mentor)
Sažetak rada
Kritiĉno razdoblje zakorovljenosti za soju traje do 4 tjedna od nicanja, a nakon tog razdoblja se prinos smanjuje. Trajanje kompeticije korova i usjeva nema statistiĉkog znaĉaja na masu 1000 zrna. MeĊutim, pljevljene parcele imale su nešto veću masu i ona se kretala od 145,99 g do 161,13 g, a zakorovljene parcele imale su u prosjeku niţu masu od 124,26 g do 144,28 g.Prosjeĉan broj mahuna po biljci pokazuje sliĉan trend kao i kod prinosa zrna. Veći broj mahuna po biljci, pa time i veći prinos ostvarit će se unutar 4 tjedna od nicanja. Duţina zakorovljenosti nije imala utjecaj na visinu biljaka soje. Prosjeĉna visina soje se kretala u rasponu od 92 do 138 cm i nije bila statistiĉki znaĉajna. Prosjeĉan broj grana soje takoĊer nije bio pod utjecajem razliĉite duţine zakorovljenosti, odnosno nije uoĉena nikakva pravilnost. Jedino se broj ĉlanaka soje poklapa s duţinom kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti od 4 tjedna od nicanja soje kada dolazi do izraţenog utjecaja kompeticije korova na usjev. Na parceli gdje se korovna flora neometano razvijala tijekom cijele vegetacijske sezone utvrĊeno je 1680,25 g biljne mase po m2. Nasuprot tome, na pljevljenim parcelama iznikli korovi na kraju sezone imali su vrlo malu masu, samo 7 g. Najznaĉajniji gubitak mase korova dešavao se unutar prva 4 tjedna od nicanja usjeva, što upućuje da odrţavanjem usjeva bez korova unutar prva 4 tjedna je nuţno za ostvarenje visokog i stabilnog prinosa.
Ključne riječisoja kompeticija korovi zakorovljenost
Naslov na drugom jeziku (engleski)CRITICAL PERIOD OF WEEDNESS IN PRODUCTION OF SOYBEAN
Povjerenstvo za obranuIvan Štefanić
Sanda Rašić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Zaštitu bilja
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Fitomedicina
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja
SmjerZaštita bilja
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka bilinogojstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-12
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The critical period of weed infestation in soybeans takes up to 4 weeks after emergence, and after this period, the yield decreases. The duration of weed competition and crop has no statistical significance on the 1000 kernel. However, weeded out plots had slightly higher weight and it ranged from 145.99 g to 161.13 g and weedy plots had on average a lower weight of 124.26 g to 144.28 g. Average number of pods per plant shows a similar trend as in grain yield. A higher number of pods per plant, and thus higher yield will be achieved within 4 weeks from germination. Length of weediness had no influence on the height of soybean plants. The average height of soybeans ranged from 92 to 138 cm and was not statistically significant. The average number of branches of soybean was also not influenced by the different lengths of weedy or there hasn't been noticed any regularity. Only number of articles of soybean coincides with the length of the critical period of weed infestation for 4 weeks from germination of soybean when it comes to the pronounced influence of weed competition on crop. On the plot where the weed flora developed undisturbed throughout the growing season was determined 1680.25 g of plant mass per m2. In contrast, on weeded plots emerged weeds at the end of the season they had a very lightweight, only 7 g. Most significant mass loss of weeds happened within the first 4 weeks of the eruption of crops, suggesting that the maintenance of crops free of weeds within the first 4 weeks is necessary for the achievement of high and stable yield.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)soybean competition weed weed infestation
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:669914
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner