diplomski rad
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA I EKONOMIĈNOST PROIZVODNJE LJEŠNJAKA

Boris Glavašević (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Podaci o radu
NaslovVANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA I EKONOMIĈNOST PROIZVODNJE LJEŠNJAKA
AutorBoris Glavašević
Voditelj/MentorRužica Lončarić (mentor)
Sažetak rada
U ovom radu je prikazana analiza ĉimbenika vanjskotrgovinske razmjene lješnjaka u svijetu i Republici Hrvatskoj. Na razini Republike Hrvatske imamo uvid u vanjskotrgovinsku razmjenu poljoprivrednoprehrambenih proizvoda koja biljeţi deficit od 7 milijardi i 786 milijuna ameriĉkih dolara u razdoblju od 2002. do 2011. godine. Već taj podatak nas navodi da vanjskotrgovinska razmjena lješnjaka isto tako biljeţi deficit. TakoĊer je analizirana proizvodnja lješnjaka te vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske gdje je vidljiv napredak, ali vrlo spori napredak koji je dostatan za zadovoljenje tek 5% potreba domaćeg trţišta lješnjaka. Na razini svijeta najveći proizvoĊaĉ lješnjaka Turska, je ujedno i najveći izvoznik u svijetu, a velik dio svojih zaliha izvozi u najvećeg uvoznika- Njemaĉku. Svjetska proizvodnja u prosjeku zadnjih 10 godina drţi iste proizvodne kapacitete od oko 800.000 tona, pri ĉemu je Turska vodeća zemlja s 70% svjetske proizvodnje. TakoĊer je napravljena usporedba cijena 3 najveće zemlje po proizvodnji lješnjaka u svijetu i Republike Hrvatske, gdje je zajedniĉki zakljuĉak da su se cijene lješnjaka u razdoblju od 2002. do 2011. godine povećale za skoro 3 puta što moţe biti poticaj proizvoĊaĉima za povećanje proizvodnje. Kako bi imali cjelokupnu sliku o lješnjaku, napravljena je i detaljna kalkulacija troškova gdje se dobije uvid u troškove podizanja nasada do 3. godine, ali i moguću dobit kada lješnjak dosegne razinu pune plodnosti.
Ključne riječivanjskotrgovinska razmjena lješnjak Hrvatska uvoz izvoz cijene
Naslov na drugom jeziku (engleski)FOREIGN TRADE AND COST EFFECTIVENESS OF HAZELNUT PRODUCTION
Povjerenstvo za obranuTihana Sudarić
Krunoslav Zmaić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Agroekonomiku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Ekonomika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekonomika
Akademski / stručni nazivmagista/ magistra inženjer/inženjerka agroekonomika
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper analyzes the factors of foreign trade hazelnuts in the world and in Croatia. At the national level, we have an insight into the Croatian foreign trade of agricultural and food products, which recorded a deficit of 7 billion and 786 million dollars in the period from 2002 to 2011. Already this information leads us to think that foreign exchange of hazelnut also recorded a deficit. It is also analyzed the production of hazelnuts and foreign trade of the Republic of Croatia where progress is visible, but it's a very slow progress which is sufficient to meet only 5% of the needs of the domestic hazelnut market. In the world largest producer of hazelnuts is Turkey, which is also the largest exporter in the world, and large part of its stock exports in the largest imorting country- Germany. World production on the average of the last 10 years is holding the same production capacity of about 800,000 tons, while Turkey is the leading country with 70% of world production. It is also made a price comparison in 3 largest countries for the production of hazelnuts in the world and in the Croatia, where the common conclusion is that the price of hazelnuts in the period from 2002. to 2011. is increased by almost 3 times, what may be an encouragement to producers to increase production. In order to have an overall picture of hazelnuts, it was created a detailed calculation of costs which gain insight into the cost of raising crops under 3 years old, and also the possible gain when the hazelnuts reaches the level of full fertility.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)foreign trade hazelnut Croatia import export prices
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:692823
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner