diplomski rad
Utjecaj eteriĉnih ulja na porast Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. na suncokretu

Ivana Posavac (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Zaštitu bilja