diplomski rad
AMBALAŽA I DIZAJN U FUNKCIJI MARKETINGA POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA

Ivana Nuić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek