diplomski rad
Utjecaj rane ručne i strojne defolijacije na prinos i neke uvološke karakteristike kultivara Merlot (Vitis vinifera L.)

Ivan Horvat (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo