diplomski rad
GOSPODARENJE LOVIŠTIMA NA PODRUĈJU KARLOVAĈKE ŽUPANIJE

Ljiljana Tvrdinić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo