diplomski rad
Priprema pčelinjih zajednica za bagremovu pašu

Saša Petrić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
Podaci o radu
NaslovPriprema pčelinjih zajednica za bagremovu pašu
AutorSaša Petrić
Voditelj/MentorZlatko Puškadija (mentor)
Sažetak rada
Pčelarstvo predstavlja specifičnu granu poljoprivredne proizvodnje, koja posljednjih desetljeća zauzima vrlo važno mjesto zbog oprašivačke uloge pčela, što i jest njihova iskonska uloga u prirodi. Spoznajama o biologiji pčela počinje era suvremenog pčelarstva, koje iz jedne ekstenzivne faze prelazi u intenzivnu granu privrede. Uz med i vosak kao najmasovnije pčelinje proizvode, prepoznati su i drugi pčelinji proizvodi sa blagotvornim učinkom po ljudsko zdravlje. Otkrića vezana uz biologiju pčelinje zajednice omogućila su razvoj modernog pčelarenja, tj. razvoj tehnologije pčelarenja. Iako su ljudi smjestili pčele u nastambe koje su sami osmislili - košnice, pčelinja zajednica je i dalje vođena svojim iskonskim nagonima, a osnovni nagon je želja za opstankom vrste ili razmnožavanje što kod pčela zovemo rojenje. Košnica i tehnologija pčelarenja zajedno čine „alat“ kojim pčelar kontrolira nagone pčelinje zajednice i koristi njihov potencijal za određenu proizvodnju npr.: meda, voska, peludi itd. Rojevni nagon je uzrok gubitka radnog raspoloženja u zajednici i pčelar mora poduzeti sve tehnološke zahvate da ga spriječi. Da bismo ostvarili visoke prinose meda po košnici u bagemovoj paši, potrebno je imati jake pčelinje zajednice sa 50 000 do 70 000 pčela. Jaku pčelinju zajednicu možemo uzgojiti samo sa mladom i plodnom maticom, uz pojačavanje zajednica zrelim leglom iz pomoćnih zajednica ili spajanjem slabijih zajednica. Prije početka glavne paše nužno je ograničiti leglo, tako da što više pčela usmjerimo ka sakupljanju nektara.Jaka pčelinja zajednica donijeti će nekoliko puta više meda po košnici od slabe ili srednje jake zajednice.
Ključne riječitehnologija pčelarenja bagremova paša ograničavanje legla jaka pčelinja zajednica
Naslov na drugom jeziku (engleski)Preparing honey bees colonies for acacia flow
Povjerenstvo za obranuTihomir Florijančić
Siniša Ozimec
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Stočarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaZootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika
SmjerLovstvo i pčelarstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka zootehnike
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-07-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Beekeeping is a specific branch of agricultural production, which in recent decades occupies a very important place because of pollination role of bees, which is their primordial role in nature. Cognitions of the bee biology started the era of modern beekeeping, from which it enters from its extensive phase to the intensive branch of the economy. With honey and wax as the most widespread bee products, other bee products have been recognized with beneficial effects on human health. Discoveries related to the biology of bee colonies enabled the development of modern beekeeping, virtually technology development of beekeeping. Although people have settled bees in dwellings of their own devising - hives, bee colony is still guided by their primordial instincts, and the foundamental instinct is the desire for the survival of the specie or breeding which in matter of bees is called swarming call. Hives and beekeeping technology together constitute a "tool" that beekeeper uses to control impulses of the bee colonies and uses their potential for a particular production such as: honey, wax, pollen, etc. Swarming urge the cause of outage of the working mood in the colony and beekeeper must take all technological interventions for prevention. To achieve high yield of honey per hive in acacia pasture, it is necessary to have a strong bee colonies containing 50,000 to 70,000 bees. Strong bee colony can grow only to the young and fertile queen bee, along with enhancing colonies with mature brood from auxiliary colonies or by merging weaker colonies. Prior to the major pasture it is necessary to limit the brood, to transpose focus of the bees to nectar collecting. A strong colony of bees will produce several times more honey per hive than weak or moderate bee colony.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)technology beekeeping acacia flow limiting brood strong bee colony
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:814568
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner