diplomski rad
Alelopatski utjecaj kamilice (Matricaria chamomilla L.), na strjeličastu grbicu (Cardaria draba (L.) Desv.)

Vesna Matošević (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Podaci o radu
NaslovAlelopatski utjecaj kamilice (Matricaria chamomilla L.), na strjeličastu grbicu (Cardaria draba (L.) Desv.)
AutorVesna Matošević
Voditelj/MentorRenata Baličević (mentor)
Sažetak rada
Cilj istraživanja bio je ispitati alelopatski utjecaj kamilice (Matricaria chamomilla L.) na klijavost i početni rast korovne vrste strjeličaste grbice (Cardaria draba (L.) Desv.). Provedena su dva pokusa u laboratorijskim uvjetima kako bi se utvrdio utjecaj zajedničkog klijanja sjemena kamilice i streličaste grbice, te utjecaj vodenih ekstrakata kamilice. Ispitivani su vodeni ekstrakti od svježe i suhe mase kamilice u koncentracijama od 5 i 10% (50 i 100 g biljne mase na litru destilirane vode). Sjeme kamilice pri zajedničkom klijanju sa sjemenom grbice pokazalo je inhibitorni učinak na klijavost grbice do 10,8%, no nije bilo utjecaja na rast klijanaca. Ekstrakti kamilice od svježe i suhe mase pokazali su negativan učinak na klijavost, duljinu korijena i izdanka te svježu masu klijanaca grbice. S povećanjem koncentracije biomase kamilice u ekstraktima, mjereni parametri su se proporcionalno smanjivali. Ekstrakt suhe mase kamilice u koncentraciji od 10% imao je najveći učinak, te potpuno inhibirao (100%) svježu masu te duljinu korijena i izdanka grbice. U prosjeku, alelopatski učinak ekstrakata suhe mase bio je veći od ekstrakata svježe mase.
Ključne riječialelopatija kamilica (Matricaria chamomilla L.) strjeličasta grbica (Cardaria draba (L.) Desv.) zajedničko klijanje vodeni ekstrakti
Naslov na drugom jeziku (engleski)Allelopathic effect of chamomile (Matricaria chamomilla L.) on hoary cress (Cardaria draba (L.) Desv.))
Povjerenstvo za obranuVlatka Rozman
Anita Liška
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Zaštitu bilja
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Fitomedicina
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja
SmjerZaštita bilja
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka bilinogojstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of the study was to determine allelopathic effect of chamomile (Matricaria chamomilla L.) on germination and initial growth of weed species hoary cress (Cardaria draba (L.) Desv.). Two experiments were conducted under laboratory conditions to determine effect of cogermination of chamomile and hoary cress seeds and effect of chamomile water extracts. Water extracts from fresh and dry chamomile biomass in concentrations of 5 and 10% (50 and 100 g of biomass per litre) were investigated. Chamomile seeds in cogermination with hoary cress showed inhibitory effect on weed seeds germination, up to 10.8%, while no significant effect on growth parameters was observed. Extracts from fresh and dry chamomile biomass showed inhibitory effect on germination, root and shoot length and fresh weight of hoary cress. With the increase of concentration, the measured parameters proportionately decreased. Extract from dry chamomile biomass in 10% concentration had the highest effect, completely inhibiting (100%) weed fresh weight and root and shoot length. On average, extracts from dry biomass had higher allelopathic potential compared to extracts from fresh chamomile biomass.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)allelopathy chamomile (Matricaria chamomilla L.) hoary cress (Cardaria draba (L.) Desv.) cogermination water extracts
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiolomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:294337
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner