diplomski rad
UTJECAJ MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA U STAJI NA KVALITETU MLIJEKA

Tena Plečić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo