diplomski rad
Utjecaj fosfatizacije i godine uzgoja na prinos zrna kukuruza

Jurica Jović (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo