diplomski rad
Značaj i potencijal iskoristivosti organskog fosfora u tlima istočne Slavonije

Nina Pećar (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekologiju
Podaci o radu
NaslovZnačaj i potencijal iskoristivosti organskog fosfora u tlima istočne Slavonije
AutorNina Pećar
Voditelj/MentorBrigita Popović (mentor)
Sažetak rada
Organski fosfor u tlu se može naći u obliku velikog broja kemijskih spojeva, te upravo o kemijskom obliku fosfora uvelike ovisi njegova pristupačnost biljkama. Cilj rada jest determinirati najbolju metodu za analizu organskog fosfora u tlu te prikazati ukupni potencijal organskog fosfora u tlima istočne Slavonije. Pretpostavka je da na sadržaj organskog fosfora u tlu ima veliki utjecaj sadržaj humusa, te je cilj utvrditi korelacije između navedenih svojstava tla. Svaka od ekstrakcija sastojala se iz dva analitička postupka: digestije i ekstrakcije. Korelacijom je utvrđen visoki stupanj međuovisnosti ova dva postupka kod sva tri ekstrakcijska postupka i sredstva (NaHCO3 r=0,78, NaOH r=0,76) s tim da je najveći koeficijent korelacije između digestije i ekstrakcije utvrđen za HCl ekstakciju tj. za srednje labilni fosfor (r= 0,96). Regresijski modeli proračuna organskog fosfroa temeljem svojstava tla za utvrđivanje plodnosti kreirani su kako bi omogućili proračune vrijednosti ekstrahiranog organskog fosfora određenom ekstrakcijom bez provedene analize tla tom istom metodom, a na temelju analitičkih podataka jednog ili više različitih svojstava tla. Kriteriji za odabir bili su u prvom redu pHKCl i sadržaj humusa, a dalje se model nadopunjavao ostalim svojstvima tla. Razvijenim se modelima pomoću ovih podataka može izračunati kolika bi bila koncentracija organskog fosfora temeljem osnovnog seta podataka o tlu, tj. podacima koji se uobičajeno koriste u kontroli plodnosti. Prilikom kreiranja regresijskih modela, za sve tri ekstrakcije, jedino se u trećoj ekstrakciji pokazalo statistički opravdano koristiti sve navedene modele.
Ključne riječiorganski fosfor ekstrakcija regresijski model
Naslov na drugom jeziku (engleski)The importance and utilization potential of organic phosphorus in soils of Eastern Slavonia
Povjerenstvo za obranuKrunoslav Karalić
Vladimir Ivezić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Agroekologiju
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Ekologija i zaštita okoliša
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEkološka poljoprivreda
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-06-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Organic phosphorus in the soil is found in the form of a large number of chemical compounds, and just on the chemical form of phosphorus its availability to the plants. The aim was to determine the best method for the analysis of organic phosphorus in the soil and show the total potential of organic phosphorus in soils of eastern Slavonia. The assumption is that on the content of organic phosphorus in the soil has great influence humus content. Each of extraction consisted of two analytical procedures: digestion and extraction. The correlation is determined by a high degree of interdependence of these two procedures for all three agents and extraction procedures (r = 0.78 with NaHCO3, NaOH, r = 0.76) with the highest correlation coefficient between the digestion and extraction of the HCl the medium labile phosphorus (r = 0.96). Regression models of organic phosphorus determination based on other soil properties have been created to facilitate the budgets values extracted organic phosphorus certain extraction without the analysis of the soil by the same method, based on the analytical data of one or more different properties of soil. The selection criteria were primarily pHKCl and humus content, and continue to be a model complement with other soil properties. Models are developed using these data can be calculated the concentration of the organic phosphorus based on the basic set of soil data. Creating a regression model, for the three extraction, only a third extraction showed statistically significant use all the above models.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)organic phosphorus extraction methods regerssion models
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:853837
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner