završni rad
NAVODNJAVANJE I PROIZVODNJA CVIJEĆA NA OPG „ZEA“ - ZLATAR

Josip Majić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Podaci o radu
NaslovNAVODNJAVANJE I PROIZVODNJA CVIJEĆA NA OPG „ZEA“ - ZLATAR
AutorJosip Majić
Voditelj/MentorJasna Šoštarić (mentor)
Sažetak rada
Navodnjavanje poljoprivrednih kultura je vrlo stara melioracijska mjera i praksa koju su izvodile mnoge civilizacije u prošlosti. Svrha navodnjavanja je nadoknaditi nedostatak vode koji se javlja pri uzgoju poljoprivrednih kultura kako bi se osigurao njihov što veći biološki potencijal. Navodnjavanje je najvažniji faktor rasta biljaka te je neophodno u očuvanju ravnoteže vlažnosti i hranjivosti zemlje koja je jako bitna za život biljaka. Prema podacima Popisa poljoprivrede iz 2003. godine u Hrvatskoj se navodnjavalo 9 264 ha što čini 0,86% naših obradivih površina i što je vrlo malo u odnosu na naše prirodne mogućnosti i potrebe. Predmet istraživanja završnog rada je navodnjavanje i proizvodnja cvijeća na OPG Zea. Promatrano gospodarstvo u svojoj ponudi nudi 60 – ak vrsta cvijeća, kao i 12 vrsta presadnica povrća. Proizvodnja biljaka kreće od sjetve pa do zalijevanja vodom. Supstrat koji se koristi je uvozni Klasmann koji nosi znak RHP kvalitete te je certificiran prema DIN EN ISO 9000:2008. Plastenici na OPG Zea pozicionirani su u smjeru istok - zapad i kreću se u veličini od 60 m, 30 m i jedan od 18 m. U okviru djelatnosti OPG Zea nalaze se mjerni uređaji koji se koriste za mjerenje temperture i za jačinu vjetra radi automatike za provjetravanje plastenika. Uređaji koji se koriste su termometar i kontroler za plastenike. Što se tiče relativne vlage zraka, većini je biljaka na OPG Zea dovoljno od 50% – 60% relativne vlažnosti. Vlažnost se zraka mjeri pomoću hidrometra. Količina vode i učestalost zalijevanja ovisi o vrsti biljke i njenoj veličini. Na OPG Zea se koristi metoda zalijevanja izravnog područja oko korijena, bez prskanja nadzemnih dijelova biljke. Metode navodnjavanja koje se koriste su metoda skupljanja kišnice s krova plastenika, zatim tradicionalni način zalijevanja biljaka kantom te suvremeni načini navodnjavanja kapanjem s jednom cijevi te kapanje s kapilarnim cijevima. OPG Zea kod gnojidbe koristi samo način gnojidbe pomoću navodnjavanja. Provjetravanje se odvija putem bočnih otvora plastenika. Suvremeni plastenici pored bočnih otvora imaju i krovne otvore čime se omogućuje kvalitetnije provjetravanje.
Ključne riječivoda navodnjavanje toplina plastenik cvijeće
Naslov na drugom jeziku (engleski)Irrigation and production of flowers on the farm Zea
Povjerenstvo za obranuMonika Marković
Ljubica Ranogajec
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Bilinogojstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Bilinogojstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika, Hortikultura
SmjerAgroekonomika
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. ing. agr.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Irrigation of crops is very old amelioration measures and practices that are performed by many civilizations in the past. The purpose of irrigation is to compensate for the lack of water that occurs when raising crops to ensure as many of their biological potential. Irrigation is the most important factor in plant growth and is essential in maintaining the balance of moisture and nutrients country which is very essential for plant life.According to the Agricultural Census data from 2003, Croatia was irrigated 9,264 hectares, which makes 0.86% of our arable land and it is very small compared to our natural abilities and needs. The research topic of the final paper is irrigation and production of flowers on the farm Zea.Observed Economy offers a 60 - odd species of flowers, as well as 12 kinds of vegetable transplants. Production plants ranging from sowing until the watering. The substrate used is imported KLASMANN carrying a sign RHP quality and is certified according to DIN EN ISO 9000: 2008th Greenhouses at OPG Zea are positioned in an east - west and range in size from 60 m, 30 m and a 18 m. Within the activities of OPG Zea are measuring devices used for measuring of temperature and wind strength for automatic ventilation of greenhouses. Devices that use the thermometer and controller for greenhouses. Regarding humidity, most plants to OPG Zea enough of 50% - 60% relative humidity. Humidity in the air is measured using a hygrometer. The amount of water and frequency of watering depends on the type of plant and its size. At OPG Zea used method of watering the direct area around the roots, without splashing aerial parts of the plant. Methods of irrigation are used as a method of collecting rainwater from the roof of the greenhouse, then the traditional way of watering plants bucket and modern methods of drip irrigation with one pipe and dripping with capillary tubes. OPG Zea at fertilization is used only by way of fertilizing irrigation. Ventilation takes place through the side holes greenhouses. Modern greenhouses near the side holes have a roof openings allowing for better ventilation.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)water irrigation heat greenhouse flowers
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenazavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:008475
PohranioJosipa Vrbanić