diplomski rad
UTJECAJ VOLUMENA SUPSTRATA NA MORFOLOŠKA SVOJSTVA PRESADNICA CVJETAČE (Brassica oleracea var. botrytis)

Tatjana Komes (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Podaci o radu
NaslovUTJECAJ VOLUMENA SUPSTRATA NA MORFOLOŠKA SVOJSTVA PRESADNICA CVJETAČE (Brassica oleracea var. botrytis)
AutorTatjana Komes
Voditelj/MentorNada Parađiković (mentor)
Sažetak rada
Cvjetača (Brassica oleracea var. botrytis L.)je dvogodišnja zeljasta biljka iz porodice Cruciferae (Brassicaceae).Proizvodnja povrća iz presadnica je sigurnija, prije dolazi do plodonošenja i berbe, a zbog ujednačenijeg rasporeda biljaka u polju formirani plodovi su krupniji i ujednačeniji Prinosi cvjetače za ranu proljetnu potrošnju mogu biti od 25-30 t/ha, a prinosi jesenskih sorti kreću se od 20-25 t/ha. Cilj istraživanja je ispitati vrstu supstrata kao i volumen na rast i razvoj korijena i nadzemnog dijela biljke-presadnice cvjetače. Pokus je bio postavljen u četiri ponavljanja, gdje su se koristila dva hibrida cvjetače i kontejneri različitog volumena supstrata. Za sjetvu cvjetače koristili su se hibridi Barcelona F1 i Skywalker F1. Od svake je sorte posijano po 40 biljaka u kontejner s 209 sjetvenih mjesta i 40 biljaka u kontejner sa 60 sjetvenih mjesta. Ovim istraživanjem ispitivali su se slijedeći parametri: utjecaj volumena supstrata te hibrida na visinu i masu nadzemnog dijela presadnice te dužinu i masu korijena presadnice cvjetače. Rezultatima pokusa utvrđeno je bolji razvoj presadnica cvjetače uzgajanih u sjetvenom mjestu većeg promjera što je rezultiralo većom masom korijena, masom nadzemnog dijela, visinom nadzemnog dijela te brojem listova kod oba istraživana hibrida.
Ključne riječicvjetača presadnice volumen mjerenje
Naslov na drugom jeziku (engleski)INFLUENCE OF SUBSTRATE VOLUME ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CAULIFLOVER
Povjerenstvo za obranuTomislav Vinković
Jasenka Ćosić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Bilinogojstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Povrćarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja
SmjerBiljna proizvodnja
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka bilinogojstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-12-05
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Cauliflower (Brassica oleracea var. Botrytis L.) is a biennial herbaceous plant of the family Cruciferae (Brassicaceae). Vegetable production of seedlings is more secure, before coming to harvesting, and because of the more balanced arrangement of plants in a field formed fruits are larger and more consistent yields of cauliflower for early spring consumption can be 25-30 t / ha, and yields fall varieties range from 20-25 t / ha. The aim of the research is to examine the types of substrates as well as volume growth and development of roots and above-ground part of the plant-cauliflower seedlings. The experiment was set up with four replications, where they used two hybrid cauliflower and containers of various volumes of substrate. For planting cauliflower were used hybrids Barcelona F1 and Skywalker F1. From each cultivar was sown at 40 plants in a container with 209 seeding of the 40 plants in a container with 60 seeding places. This study examined the following parameters: the impact of volume of substrate and hybrids on the height and weight of the overhead part of seedlings and root length and weight cauliflower seedlings. The results of the experiment showed a better development of seedlings of cauliflower grown in sowing place larger diameter resulting in greater mass of roots, mass above-ground parts, height above ground portions and the number of sheets in both studied hybrids.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)cauliflower seedlings volume measurment
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:649532
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner