diplomski rad
UTJECAJ VOLUMENA SUPSTRATA NA MORFOLOŠKA SVOJSTVA PRESADNICA CVJETAČE (Brassica oleracea var. botrytis)

Tatjana Komes (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo