diplomski rad
PROIZVODNJA SILAŽNOG SIRKA ZA BIOPLIN

Tomislav Prgić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo