diplomski rad
Utjecaj spola i udjela mišićnog tkiva na svojstva kakvoće hibridnih svinja

Tamara Dumančić (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Specijalnu zootehniku