diplomski rad
AUTOMATSKO VOĐENJE I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA I UREĐAJIMA-FARMNAVIGATOR

Mladen Milinović (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Mehanizaciju
Podaci o radu
NaslovAUTOMATSKO VOĐENJE I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA I UREĐAJIMA-FARMNAVIGATOR
AutorMladen Milinović
Voditelj/MentorMladen Jurišić (mentor)
Sažetak rada
Primjena geografskog informacijskog sustava (GIS) neophodna je za primjenu precizne poljoprivrede na poljoprivrednim proizvodnim površinama. UvoĎenje GIS tehnologija potpomognuto je i zakonima EU koji sve više zahtijevaju uvoĎenje GIS tehnologija na proizvodne površine kako bi se izgradio identifikacijski sustav poljoprivrednih parcela. Ovi sustavi identifikacije, osim što sluţe za korištenje potpornih sredstava, omogućuju i zahtijevaju bolju evidenciju korištenja poljoprivrednih proizvodnih površina. Uporabom GIS tehnologija moguće je maksimizirati prihode odnosno smanjiti rashode te kvalitetnije upravljati proizvodnim površinama. Korištenjem ureĎaja za navigaciju u poljoprivredi, uvelike se moţe uštedjeti na gorivu, gnojivu, sredstvima za zaštitu i sl. Osim ekonomskih čimbenika, veliki je utjecaj na zaštitu okoliša i smanjenje zagaĎenja tla i vode. U ovom diplomskom radu su opisani GIS i GPS te su obraĎena tri sustava za navigaciju u poljoprivredi: Farmnavigator G7, Trimble CFX-750 i Ag Leader Integra. Tri navedena sustava za navigaciju u poljoprivredi su detaljno opisana, ukazano je na njihove prednosti i nedostatke te su usporeĎena. Poljoprivredni proizvoĎači, kao osobe čija bi proizvodnja trebala biti konkurentna na trţištu, trebali bi prepoznati vaţnost uporabe informacijskih i navigacijskih tehnologija
Ključne riječiprecizna poljoprivreda GIS GPS Farmnavigator G7 Trimble CFX – 750 Ag Leader Integra.
Naslov na drugom jeziku (engleski)AUTOMATIC CONTROL AND MANAGE OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT-FARMNAVIGATOR
Povjerenstvo za obranuIvan Plašćak
Tomislav Jurić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Mehanizaciju
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Poljoprivredna tehnika i tehnologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaMehanizacija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka mehanizacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The application of the GIS is inevitable for the application of the precize agricultere on the agricultural productive areas. The introduction of the GIS technologies is being supported by the Laws of the EU, which demand the introduction of the GIS technologies on the productive areas in order to build up the identification system of agricultural areas. These systems of identification do not only serve for using the support funds but also enable and demand better record of the used productive agricultural areas. By using the GIS technologies, it is possible to maximize the profit and decrease the loss and manage the productive areas with high quality. By using the systems of navigation, you can save up a great amount of fuel, fertilizers, pesticides and alike. Apart from the economic factor, there is a great impact regarding the environment protection and reduction of the contamination of land and water. The GIS and the GPS systems have been described in this diploma paper and three systems of navigation in agriculture have been presented the Farmnavigator G7, theTrimble CFX-750 and the Ag Leader Integra. The above mentioned systems have been described into detail, their advantages and disandvantages have been pointed out and they have also been mutually compared. The agriculture producers as well as the people whose products should be competitive on the market, should recognise the importance of the use of the GIS and the navigation technologies
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)precize agriculture the GIS the GPS the Farmnavigator G7 the Trimble CFX – 750 the Ag Leader Integra
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:403343
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner