diplomski rad
Utjecaj stajske mikroklime na proizvodnju mlijeka kod krava

Mario Ević (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Specijalnu zootehniku