završni rad
Utjecaj temperature i hranjive podloge na razvoj nekih saprofitnih gljiva

Ružica Oršolić (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja