završni rad
STANJE I POTENCIJALI ODVODNJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Luka Vranješ (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Podaci o radu
NaslovSTANJE I POTENCIJALI ODVODNJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AutorLuka Vranješ
Voditelj/MentorJasna Šoštarić (mentor)
Sažetak rada
Republika Hrvatska posjeduje mnoge resurse, a posebice se to odnosi na pitku vodu i plodnu zemlju. Obzirom da potrebe za povećanom proizvodnjom hrane postaju sve izraženije potrebno je djelovati sukladno njima. Prije svega, potrebno je urediti zemljišta sa aspekta odvodnje tj. vodozračnih odnosa jer tako dolazi do značajnog povećanja prinosa. Također, bitno je poznavati štetnost suvišnih voda na poljoprivrednim zemljištima. U Hrvatskoj se do sada nije učinilo dovoljno po tom pitanju, najčešće zbog tobožnjih nedostataka sredstava, ali i zbog loše državne politike, pa je infrastrukturno stanje melioracijskih objekata na nezavidnoj razini. Klima, vrste tla i usjeva su činitelji koje je potrebno temeljito istražiti na svakom pojedinom području prije instalacije drenažnih sustava kako bi se osigurala njihova maksimalna učinkovitost. Četiri su osnovna načina odvodnjavanja: površinska, podzemna, kombinirana i vertikalna odvodnja. Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke pa ih je potrebno poznavati i u skladu s time instalirati na područjima gdje će donositi najveću korist. Veliki potencijali leže u uređenju proizvodnih površina. Kako bi se povećala učinkovitost proizvodnje potrebno je izvršiti okrupnjavanja ili komasacije. Suradnja sa ICID-om i tijelima UN-a može donijeti mnoge koristi Hrvatskoj poljoprivredi i vodnom gospodarstvu. Kapitalni projekt izgradnje kanala Dunav - Sava je od neprocjenjive važnosti kako Slavonskoj poljoprivredi tako i gospodarskom rastu cijele države. Izgradnja sustava odvodnje na svim potrebitim površinama donijela bi mnogostruke koristi, ali bitan čimbenik koji joj treba prethoditi je deblokada HNB-a kako bi se osigurala sredstva za njenu provedbu bez novih zaduživanja u inozemstvu. Klimatske promjene sve češće uzrokuju velike štete i trebale bi potaknuti na bržu reakciju u vidu prevencije istih. Briga za okoliš, vodu, tlo i živi svijet mora biti na prvom mjestu prilikom svih planiranja, radova i mjera jer je to nacionalni interes RH-e.
Ključne riječiodvodnja Hrvatska poljoprivreda melioracija voda HNB
Naslov na drugom jeziku (engleski)STATE AND POTENTIAL OF DRAINAGE IN AGRICULTURAL FIELDS OF REPUBLIC OF CROATIA
Povjerenstvo za obranuMonika Marković
Ljubica Ranogajec
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Bilinogojstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Bilinogojstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika, Hortikultura
SmjerBilinogojstvo
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. ing. agr.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-09-24
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The Republic of Croatia has many resources, especially when it relates to drinking water and fertile land. Due to the need for increased food production it is necessary to act in accordance with it. First of all, it is necessary to regulate the land in terms of drainage, ie. water - earth relations because that leads to a significant increase in yield. Also, it is important to know the harmful effects of excess water on agricultural lands. Croatia has not done enough on this issue, mostly because of supposed lack of funds, but also because of the bad government policy, so infrastructure condition of melioration facilities is in the unenviable level. Air, soil types and crops are factors that need to be thoroughly investigated in each area prior to the installation of drainage systems to ensure their maximum effectiveness. There are four basic ways of drainage: surface, underground, combined and vertical drainage. Each of them has its advantages and disadvantages that are necessary to be known and in accordance with that installed in areas where they will bring the greatest benefits. Great potential lies in regulating the production lands. In order to increase production efficiency, it is necessary to implement measures of consolidation of the agricultural lands. Cooperation with ICID and UN commitees can bring many benefits for Croatia's agriculture and water management. Capital project of the Danube - Sava canal construction is invaluable to the Slavonian agriculture and economic growth throughout the country. Construction of drainage systems in all necessary areas would bring many benefits, but an important factor that should be accomplished before is unblocking the CNB to provide funds for its implementation without new loans abroad. Climate change is increasingly causing major damage and should encourage a better response in terms of preventing them. Caring for the environment, water, land and wildlife must be paramount in all planning activities and measures because it is the national interest of the Republic of Croatia.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)drainage Croatia agriculture melioration water CNB
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenazavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:832581
PohranioJosipa Vrbanić