diplomski rad
Zaštita od bolesti i štetnika vinove loze na OPG Bartolović u Požegi u 2014. godini

Ana-Marija Damjanović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Podaci o radu
NaslovZaštita od bolesti i štetnika vinove loze na OPG Bartolović u Požegi u 2014. godini
AutorAna-Marija Damjanović
Voditelj/MentorMirjana Brmež (mentor)
Sažetak rada
Na podruĉju Kutjeva vinogradarstvo predstavlja vrlo važnu gospodarsku djelatnost. Zahvaljujući reljefnim i klimatskim ĉinbenicima veliki broj poljoprivrednika se bavi vinogradarstvom. Vinograd koji je u vlasništvu obitelji Bartolović proteže se na 1ha površine, a osnovan je 1990. godine. Ova obitelj svoje grožđe predaje kombinatu Kutjevo, na daljnju preradu. Obitelj za svoje potrebe preradi malu koliĉinu u vino. U vinogradu je najzastupljenija sorta graševina i oko 50 trsova sorte izabele koja je mirisna i privlaĉi kukce te ju koriste za bolju oplodnju u nasadu. Tijekom vegetacije 2014. godine, praćene su i zabilježene sve potrebne radnje u vinogradu u zaštiti od bolesti i štetnika. U radu su opisani najvažniji štetnici i uzroĉnici bolesti vinove loze. Zaštitu od štetnika ovo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je provelo protiv grinje, a zaštita protiv uzroĉnika bolesti se odnosila na plamenjaĉu, pepelnicu i sivu plijesan. Sva zaštita u vinogradu se obavlja po preporukama i nadzorom savjetodavne službe. Prilikom praćenja vinograda primijećeni su štetnici pipe, cigaraš i lozine grinje erinoza, akarinoza i crveni voćni pauk. Suzbijanje je bilo provedeno samo protiv crvenog voćnog pauka, zato što ostali prisutni štetnici nisu prešli kritiĉni prag i nisu nam predstavljali opasnost za gubitak prinosa. Tijekom vegetacije vinograd je tretiran 10 puta. Od tih 10 puta jedno tretiranje je obavljeno protiv crvenog voćnog pauka, dok je protiv plamenjaĉe, pepelnice i sive plijesni provedeno 9 tretiranja. Tretiranje se provodilo od travnja pa do kolovoza. Sva je zaštita uspješno izvršena i na kraju vegetacije smo imali visoki prinos i kvalitetu grožđa.
Ključne riječivinograd zaštita bilja pesticidi obiteljsko gospodarstvo
Naslov na drugom jeziku (engleski)Protection from diseases and pest sin vineyards in Požega on OPG Bartolović in 2014 year
Povjerenstvo za obranuKarolina Vrandečić (predsjednik povjerenstva)
Emilija Raspudić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Zaštitu bilja
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vinogradarstvo i vinarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaVoćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo
SmjerVinogradarstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-17
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In the area of Kutjevo winegrowing representes a very important economic activity. Thanks to the relief and climatic factors, a large number of farmers make wine. The vineyard, which is owned by the family Bartolović, extends to 1 ha area and was founded in 1990. This family delievers their grapes to association Kutjevo, where they process it further into wine. Family for their needs process a small amount of grape into wine. In the vineyard the most common variety is Riesling and about 50 vine sort Isabel, which is fragrant and attracts insects and family use it for better fertilization in the vineyard. During the growing season in 2014, all the necessary actions were monitored and recorded in the vineyard to protect against disease and pests. In this paper the main pests and pathogen vines are described. Protection from pests this family farm carried out against the mites, and protection against cause of disease related to downy mildew, powdery mildew and gray mold.All the protection in the vineyard is done under the supervision of the advice services and recommendations. During the monitoring of the vineyard pests tap, intertwined mites and fruity red spider were observed. The suppression was carried out only against red fruit spider , because others present pests have not crossed a critical number , and were not a threat for loss of yield. During the growing vineyard was treated 10 times. Of these 10 times 1 treatment is carried out against the red fruit spider, while against downy mildew, powdery mildew and Botrytis family carried out 9 treatments. Treatment was carried out from April to August. All protection is successfully completed and at the end of the season we had a high yield and quality of grapes.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)vineyards plant protection pesticides family farm
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:329267
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner