diplomski rad
UTJECAJ SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI (GATT) NA LIBERALIZACIJU SVJETSKOG TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Josip Svoboda (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Agroekonomiku