završni rad
ALELOPATSKI UTJECAJ SJEMENA I BILJNE MASE KIMA (Carum carvi L.) NA KOROVNU VRSTU STRJELIČASTU GRBICU (Lepidium draba L.)

Ines Fuček (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo