diplomski rad
Procjena alelopatskog učinka vrste Aloe vera (L.) Burm. F. na salatu, rukolu i radič

Manuela Rogić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekologiju