završni rad
DINAMIKA POPULACIJE PEPELJASTOG GROZDOVOG MOLJCA (LOBESIA BOTRANA) U VINOGRADU U CERNIKU TIJEKOM 2016. GODINE

Lucija Živković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja