završni rad
DINAMIKA PROVEDBE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ERDUT

Jelena Vukotić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Poljoprivrednu tehniku