završni rad
UTJECAJ STRESA NA KAKVOĆU MESA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Josip Kundid (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Specijalnu zootehniku